Графика дизайнери – катышуучулар  графика дизайнер кесиби жөнүндө жалпы түшүнүк алышат (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw). Өндүрүлгөн продукт үчүн оригиналдуу таңгактоо, жарнама жасалгасын иштеп чыгуу, кошумча катары басып чыгаруу техникаларын үйрөнүшөт.

Menu