Мода Иллюстрация курсу – курс өткөндөр оюнда болгон идеяларын көргөзмө түрүндө көрсөтушөт.  Незгизгиси кийимдин алгачкы эскизи катары саналат, тигердин алдында кагаз же санарип аркылуу кылынат.

Menu