GERBER ACCUMARK программасында дизайнердин эскиздеринин негизинде калып чийүү, о.э. калып бөлүктөрүнүн топтомуну даярдоо, моделдин размерлеринин градациясын жүргүзүү, дизайнер менен биргеликте өлчөм алуу, фабрикадагы тиешелүү адистер менен биргеликте иштешүү жана өндүрүшкө киргизиле турган моделдердин конструктордук көзөмөлүн жүргүзүүнү үйрөнүшөт.

Menu